logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Regulamin
regulamin serwisu | regulamin ogłoszeń | regulamin umieszczania reklam | regulamin sklepu | regulamin zajęć IRR | regulamin kursów IRR | regulamin szkoleń NW | regulamin szkoleń GymstickREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.aktivpro.pl
Regulamin sklepu internetowego www.aktivpro.pl przedstawia warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego portalu www.aktivpro.pl z dnia 10.10.2005r:
 • 1. Sprzedaż towarów znajdujących się w sklepie, odbywa się w formie umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, na stronie www.aktivpro.pl ,pomiędzy sprzedającym: firmą Aktywni Anna Majerkiewicz-Kępa, z siedzibą przy ul. Wieluńska 10/14, 01-240 Warszawa, adres korespondencyjny Aktivpro.pl, Ul. 17 Stycznia 32, lokal 1/8, 02-148 Warszawa, nr wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej 247835, nr NIP: 527-110-40-33, Regon: 011944899, reprezentowaną przez Annę Majerkiewicz-Kępę, właściciela, zwaną dalej Sprzedawcą a Kupującym.
 • 2. Osoba, która składa zamówienie w sklepie www.aktivpro.pl musi być pełnoletnią osoba fizyczną lub być przedstawicielem osoby prawnej.
 • 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie oraz pozytywne przejście weryfikacji.
 • 4. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu zamówienia i poinformowaniu o tym w formie elektronicznej na podany adres. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od modelu danego towaru i może trwać do 21 dni roboczych.
 • 5. W przypadku braku zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany na podany w formularzu adres elektroniczny lub telefonicznie, jeżeli kupujący podczas składania zamówienia podał numer telefonu
 • 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli:
  a) dane w formularzu będą niekompletne lub fałszywe,
  b) proces weryfikacji skończy się niepowodzeniem,
  c) nie zostanie wpłacony zadatek lub opłata za zamówienie zgodnie z umową zapłaty.
 • 7. Brak potwierdzenia lub opłaty za zamówienie przez stronę kupującą zostanie potraktowany jako anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
 • 8. Zamówienia mogą być składane na naszej stronie internetowej przez całą dobę.
 • 9. Odbiór towaru może być dokonany osobiście w siedzibie Sprzedającego przy ul. Leśnej 17 w Józefowie lub za pośrednictwem spedytora.
 • 10. W przypadku wyboru usługi dostarczenia towaru przez spedytora, do zamówienia doliczane są koszty przesyłki (opłaty w zależności od spedytora).
 • 11. Przyjęcie zamówienia następuje po zrealizowaniu płatności przez kupującego.
 • 12. Do każdego zamówienia automatycznie wystawiana jest faktura VAT proforma / dostarczana droga elektroniczną /, oraz faktura VAT lub paragon fiskalny / wg zapotrzebowania / dostarczane wraz z towarem.
 • 13. Reklamację można składać droga elektroniczną lub w formie pisemnej na podany poniżej mail:
  sklep@aktivpro.pl
  fax: 22/839 06 11
  adres: ul. Leśna 17, 05-420 Józefów
  w ciągu 7 dni od otrzymania uszkodzonego towaru
 • 14. Reklamacje będą rozpatrywane w okresie do 30 dni od przyjęcia i potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz otrzymania uszkodzonego towaru od Kupującego / adres korespondencyjny: ul. Leśna 17, 05-420 Józefów /.
 • 15. W razie uznania reklamacji koszt powtórnej przesyłki do Klienta ponosi Sprzedawca, w przeciwnym wypadku kosztami przesyłki nieuzasadnionej reklamacji, podobnie jak w przypadku zwrotu towaru, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów ponosi Klient / Kupujący /.
 • 16. Nasz sklep działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny / Dz.U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm. /.
 • 17. Nasz sklep działa w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną / Dz. U. z 2002r, nr 144, poz. 1204 ze zm. /
 • 18. Nasz sklep działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r, nr 101, poz. 926 ze zm. /
 • 19. Nasz sklep działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów , art. 2, ust. 1
 • 20. Zgadzając się na zakupy w naszym sklepie internetowym, akceptujecie Państwo regulamin ogólny portalu www.aktivpro.pl
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o "ochronie danych osobowych" razem z późniejszymi zmianami, wszelkie dane uzyskane poprzez wypełnienie formularza są poufne. W żadnym wypadku oraz w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim oraz innym podmiotom. Klienci maja prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania. 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1