logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Współpraca Fundacji Aktywni z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
/ fot. ...
Fundacja Aktywni nawiązała współpracę z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Oba podmioty będą wspólnie realizować program „Aktywni - Siła Serca”, obejmujący szeroki zakres działań promujących aktywny, świadomy i zdrowy styl życia.

Do podstawowych działań w ramach programu należą:

Organizowanie lub współorganizowanie masowych imprez rekreacyjnych pod nazwą „Aktywni - Siła Serca” i podtytułem „Amatorskie otwarte zawody sportowe organizowane w ramach programu profilaktyki zdrowotnej Siła Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu”.

Organizacja szkoleń na instruktorów Nordic Walking i Gymstick.

Stworzenie i popularyzacja kompleksowego pakietu „Aktywni - Siła Serca”, obejmującego zalecenia zdrowotnych nawyków żywieniowych, ruchowych i poradnikowych.

Podjęcie współpracy z wybranymi ośrodkami wypoczynkowymi, hotelami, pensjonatami itp., w których realizowany będzie program aktywnego wypoczynku wg. pakietu „Aktywni - Siła Serca”.


„Aktywni - Siła Serca” jest wypadkową dotychczasowych doświadczeń obu fundacji podczas wdrażania programów: „Siła Serca”, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz „Aktywność sposobem na zdrowe życie”, fundacji Aktywni.

„Siła Serca” to program profilaktyki zdrowotnej realizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Obejmuje on przede wszystkim promocję aktywnego i świadomego stylu życia. Celem programu jest opracowanie i wdrażanie najnowocześniejszych metod leczenia chorób serca oraz promocja zdrowego stylu życia jako najskuteczniejszej profilaktyki zdrowotnej.

„Aktywność sposobem na zdrowe życie” to program fundacji Aktywni polegający na uaktywnianiu jak najszerszych grup ludzi, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, otyłych itp., do ćwiczeń fizycznych i stwarzaniu im możliwości uczestniczenia w takich zajęciach. Program fundacji Aktywni, którego hasło przewodnie brzmi „Podaruj sobie zdrowie”, pozwala przeciętnemu Polakowi zadbać o swoją formę fizyczną i zdrowie. Celem działań fundacji w ramach programu jest doprowadzenie do równowagi w organizmie i to na samym początku naszej drogi życiowej oraz kontynuowanie jej podczas normalnego, codziennego życia aż do późnej starości.


2008-11-26 - aktivpro.pl /aktivpress.pl

Szukaj w kategorii: Zdrowie i uroda - Zdrowie

[ wersja do druku ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1