logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Ustanawiamy rekord Guinnessa
    Fitness Klub APLAUZ wraz z Polish Fitness Academy organizuje Maraton Aerobiku pod hasłem ,,Ustanawiamy rekord Guinnessa".

Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie jak największej ilości zawodników będących w stanie ćwiczyć razem co najmniej 320 minut (maraton został zgłoszony oficjalnie do Księgi Rekordów Guinnessa i zatwierdzony przez Records Research Services pod numerem Claim ID:118853).
    W Maratonie 23 kwietnia 2005r. chcemy zgromadzić czołówkę polskich prezenterów i instruktorów, ale równocześnie dać możliwość weryfikacji swoich umiejętności w porównaniu z nimi, młodym adeptom i fanom tej dyscypliny sportu. Liczy się ukończenie 320 minutowego maratonu w rytm szybkiego tempa i ekspresyjnych układów. Każdy będzie wygranym. Każdy kto osiągnie metę będzie miał satysfakcję ukończenia Maratonu Aerobiku i nie wykluczone, że będzie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Organizatorzy oczekują udziału około 200 zawodników z całej Polski.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE USTANOWIENIA REKORDU GUINNESSA - MARATON AEROBIKU - 23 KWIETNIA 2005

Ą Warunkiem koniecznym dopuszczenia zawodnika do startu jest: wypełnienie i podpisanie karty startowej dla organizatora, wypełnienie i podpis w tzw. "log book" - dla "Wielkiej Księgi Rekordów Guinnessa", uzyskanie zgody na start od opiekuna medycznego z ramienia organizatora.
Ą Poza warunkami uczestnictwa zawartymi w regulaminie imprezy organizator informuje, że podczas całego jej przebiegu nad zawodnikami czuwać będzie co najmniej jeden wykwalifikowany przedstawiciel służby medycznej. Zmiany personelu medycznego odbywać się będą co 4 godziny za poświadczeniem w "log book". Jeżeli w opinii personelu medycznego ktokolwiek z zawodników powinien przerwać współzawodnictwo, zawodnik MUSI przerwać i opuścić boisko startowe pod groźbą zakończenia współzawodnictwa dla wszystkich i przerwania próby bicia rekordu.
Ą Podczas całego czasu trwania imprezy tzw. "steward" - opiekun techniczny, zapewnia ciągły dostęp do wody i innych napoi sportowych, jest odpowiedzialny za "log book" i wszystkie wpisy do niego. Stewardowie zmieniają się co 4 godziny.
Ą Miejsce ustanawiania rekordu - imprezy, otwarte jest dla publiczności.
Ą Dwóch niezależnych świadków - sędziów obserwuje cały przebieg imprezy. Świadkowie - sędziowie zmieniają się co 4 godziny, wypełniają na początku i na końcu zmiany "log book", wpisują do niego wszystkie ważne zajścia podczas imprezy. Świadek - sędzia musi mieć ukończone 18 lat, nie może pozostawać w żadnym związku z jakimkolwiek zawodnikiem.
Ą Cała impreza jest dokumentowana zdjęciami i nagraniami video.


REGULAMIN USTANOWIENIA REKORDU GUINNESSA W MARATONIE AEROBIKU
WARSZAWA 23 KWIETNIA 2005


Cele imprezy:
Ustanowienie Rekordu Guinnessa w Maratonie Aerobiku - minimum 320 minut i co najmniej 10 zawodników plus 1 prowadzący.
Promocja sportu wśród młodzieży szkół średnich i akademickiej oraz dorosłych. Skierowanie uwagi na zdrowy tryb życia, poprawę sylwetki i wydolności organizmu. Możliwość weryfikacji swoich umiejętności i wytrzymałości dla wszystkich startujących.

Organizator
1.Fitness Klub APLAUZ ; 01-485 Warszawa ul. Radiowa 1A,
tel/fax 0-prefix-22 / 6387123, E-mail: aplauz@aplauz.pl ; www.aplauz.pl
2. Polish Fitness Academy
www.pfa.pl
Pod patronatem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Wielkiej Księgi Rekordów GUINNESSA

Termin i miejsce imprezy
23 kwietnia 2005
Hala OSiR Bemowo ul. Obrońców Tobruku 40
8.00 - 9.00 weryfikacja zawodników
9.00 - xx.00 maraton aerobiku
xx.30 - zakończenie zawodów

Warunki uczestnictwa i weryfikacja zawodników
Warunkiem uczestnictwa jest pomyślne zaliczenie weryfikacji - 23.04.2005r. w godzinach 8.00 - 9.00.
W próbie ustanowienia rekordu nie mogą brać udziału osoby poniżej 14 roku życia.
Osoby w wieku pomiędzy 14 a 18 rokiem życia muszą okazać oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna, wyrażające zgodę na udział w imprezie.
Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu zawodniczki lub zawodnika nie przygotowanego do startu lub będącego w żenująco słabej formie sportowej. Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać dokument tożsamości, strój startowy. Obowiązuje wpisowe w wysokości 20.00 PLN od zawodniczki/zawodnika oraz wypełniona i podpisana karta startowa.
Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na adres organizatora - F.K. APLAUZ
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Regulamin zawodów
Zawody prowadzone są wg. stosownych zasad i regulaminu "Księgi rekordów GUINNESSA" zarejestrowanych pod numerem Claim ID 118853.

Zawodnicy ustawieni są w liniach przed sceną.
Na scenie występuje tylko jeden i ten sam prezenter prowadzący przez cały czas imprezę.
Odliczanie czasu rozpoczyna się od pierwszego ruchu na komendę prowadzącego i trwa aż do końca lub do momentu w którym pozostanie tylko 10 zawodników.
Co 60 minut przysługuje 5 minut przerwy.
Zawodnicy muszą wykonywać poprawnie pod względem technicznym, i w równym tempie ćwiczenia prezentowane przez prowadzącego. Nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń czuwa równocześnie 2 sędziów, którzy zmieniają się co 4 godziny.
Ustala się dodatkowo jednego sędziego odpowiedzialnego za czas i podawanie komunikatów o czasie ćwiczeń i przerw.
Zawodnik może być wykluczony z rywalizacji przez sędziów za nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń, spóźnienie w starcie lub przez personel medyczny który stwierdzi, że dalsze uczestnictwo w zawodach może mieć wpływ na stan zdrowia zawodnika.

Nagrody
Wszyscy uczestnicy którzy ukończą maraton otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i certyfikaty od "Księgi Rekordów GUINNESA"
Kary
Karą za niewykonywanie prezentowanych ćwiczeń i przedłużanie przerwy będzie dyskwalifikacja.

Postanowienia końcowe
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Sędziego Głównego i przedstawiciela organizatora po wpłaceniu wadium w wysokości 100.00 PLN na rzecz organizatora. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Po zakończeniu zawodów Organizator prześle niezbędne dokumenty i materiały świadczące o prawidłowości przeprowadzenia próby, do siedziby "Księgi Rekordów GUINNESSA" celem uzyskania potwierdzenia ustanowienia rekordu i dokonania wpisu. Organizator zobowiązuje się dokonać wszelkich starań aby ustanawiany rekord był zgodnie z regulaminem i procedurą narzuconą przez "Księgę rekordów GUINNESSA"

2005-04-14 - aktivpress.pl /aktivpress.pl

Szukaj w kategorii: Fitness i kulturystyka - Fitness

[ wersja do druku ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1