logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
29. mistrzostwa Polski w kulturystyce mężczyzn
    29. mistrzostwa Polski w kulturystyce mężczyzn odbędą się 24 kwietnia w hali OSiR-u na warszawskim Bemowie (ul. Obrońców Tobruku 40).

Widzowie będą mogli obejrzeć na scenie: pary kulturystyczne, osoby niepełnosprawne w kat. bez wózków i w kat. na wózkach, fitness gimnastyczne mężczyzn, fitness sylwetkowe mężczyzn, kulturystykę męską w kategoriach wagowych: 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 87,5kg, 95kg, +95kg oraz Open.
    Po przedpołudniowych eliminacjach do finału awansuje pięciu zawodników w każdej kategorii. Zawody zakończy eliminacja do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par, które w dniach 07-09 maja odbędą się w rumuńskim Brasov.

Regulamin XXIX Mistrzostw Polski Mężczyzn, Par i Osób Niepełnosprawnych w Kulturystyce oraz Mężczyzn w Fitness
Warszawa 23 - 24 kwietnia 2005 r.


1. ORGANIZATOR
Fitness Klub APLAUZ przy współpracy PZKFiTS

2. TERMIN I MIEJSCE
23 - 24 kwietnia 2005 r.
Hala Widowiskowo-Sportowa OSiR Warszawa Bemowo
ul. Obrońców Tobruku 40; 01-494 Warszawa

3. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022-855-46-45). Kluby wystawiające zawodników powinny mieć opłacone składki członkowskie na rok bieżący w PZKFiTS.

4. KATEGORIE
1) pary kulturystyczne - bez podziału na kategorie
2) kulturystyka osób niepełnosprawnych: na wózkach, bez wózków
3) fitness sylwetkowe mężczyzn - open
4) fitness gimnastyczne mężczyzn - open
5) kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 87.5 kg, 95 kg, +95 kg, OPEN)
Uwaga: istnieje możliwość łączenia kategorii, jeśli nie będzie odpowiedniej ilości zawodników w danej kategorii.

5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2005 r. na adres:
Fitness Klub APLAUZ
ul. Radiowa 1a
01-485 Warszawa
tel./fax (022) 638-71-23
e-mail: aplauz@aplauz.pl

Od zawodników pobierana jest opłata startowa 55,00 zł, płatna przed weryfikacją u organizatora.

6. PRZYJAZD
Uczestnicy Mistrzostw przyjeżdżają na własny koszt w dniu 23.04. 2005 r. (sobota ) i zgłaszają się do biura zawodów, które będzie czynne w godz. 12:00 - 18:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR, Warszawa - Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40.

Organizator ma możliwość rezerwacji noclegów w hotelu TINA (ul. Górczewska 212 01-460 Warszawa, tel. 022-664-97-20 ; fax.022-6654162), po pisemnym zamówieniu z podaniem ilości miejsc, nadesłanym najpóźniej do dnia 05.04.2005 na adres hotelu.

7. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja i ważenie zawodników odbędzie się w dniu 23.04.2005 r (sobota) w godz. 18:00-20:00 w Hali widowiskowo-sportowej OSiR Warszawa Bemowo ul. Obrońców Tobruku 40.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na Mistrzostwa, czy podlegli im zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika lub pary nie przygotowanej do występu lub nie prezentujących odpowiedniej formy startowej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać dowód osobisty, ważną licencję zawodnika, ważną kartę zawodnika, ważne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach kulturystycznych oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój startowy oraz kasetę lub płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie na kasecie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.
UWAGA: Wszystkich zawodników, trenerów, sędziów i działaczy prosimy o wcześniejsze zapoznanie się ze zmianami w przebiegu zawodów kulturystycznych oraz z przepisami rozgrywania nowej konkurencji - fitness sylwetkowego mężczyzn.
Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 23.04.2004 (sobota) w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR, Warszawa Bemowo. Początek Narady po zakończeniu weryfikacji, ok. godz. 20:15.

8. PROGRAM ZAWODÓW - 24.04. 2005 r (niedziela)

I. Eliminacje i półfinały - godz. 9:30

- Pary kulturystyczne (Runda 1 - prezentacja, porównania)
- Kulturystyka osób niepełnosprawnych (na wózkach, bez wózków - Runda 1 - prezentacja, porównania)
- Fitness gimnastyczne mężczyzn - open (Runda 1 - prezentacja, ocena sylwetki; Runda 2 - program dowolny)
- Fitness sylwetkowe mężczyzn - open (Runda 1 - zwroty i porównania w pozach obowiązkowych)
- Kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 87.5 kg, 95 kg, +95 kg) (prezentacja, porównania w pozach obowiązkowych)
Przerwa do godz. 15.00

II. Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski - godz. 15:00

III. Finały - godz. 15:15

1) Pary kulturystyczne
- Runda 2 (prezentacja, pozy obowiązkowe)
- Runda 3 (programy dowolne)
- Dogrywka
- Dekoracja

2) Kulturystyka osób niepełnosprawnych, kategoria bez wózków
- Runda 2 (prezentacja, pozy obowiązkowe)
- Runda 3 (programy dowolne)
- Dogrywka
- Dekoracja

3) Kulturystyka osób niepełnosprawnych, kategoria na wózkach
- Runda 2 (prezentacja, pozy obowiązkowe)
- Dogrywka
- Dekoracja

4) Fitness gimnastyczne mężczyzn
- Programy dowolne
- Runda 3 (prezentacja, ocena sylwetki)
- Dekoracja

5) Fitness sylwetkowe mężczyzn
- Runda 2 (prezentacja, pozy obowiązkowe)
- Runda 3 (program dowolny)
- Dogrywka
- Dekoracja

6) Kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 87.5 kg, 95 kg, +95 kg, OPEN)
- Runda 2 (prezentacja, pozy obowiązkowe)
- Runda 3 (programy dowolne)
- Dogrywka
- Dekoracja

7) Wyniki klasyfikacji drużynowej
- dekoracja

8) Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par 2005
- Pozy obowiązkowe, porównania

9. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS.
System sędziowania wg zasad EBFF.

10. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Do klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce i Fitness wliczane są wyniki siedmiu najlepszych kulturystów, po dwóch najlepszych zawodników w fitness gimnastycznym i sylwetkowym oraz najlepszej pary. W kategoriach osób niepełnosprawnych nie prowadzi się klasyfikacji drużynowej.

11. NAGRODY
Zawodnicy zajmujący I, II, III miejsce w swojej kategorii otrzymują medale, puchary oraz dyplomy.
Zawodnicy zajmujący miejsca IV-V w swojej kategorii otrzymują dyplomy.
Zawodnicy zajmujący I, II, III miejsce w kategorii OPEN otrzymują puchary oraz dyplomy.
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przystąpienie do weryfikacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, sędziego głównego oraz przedstawiciela organizatora, po wpłaceniu przez kierownika ekipy vadium w wysokości 100 zł do kasy organizatora.

13. INFORMACJE
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
Fitness Klub APLAUZ , tel. /fax: (0-22 - 6387123) [w godz.10.oo - 16.oo] lub aplauz@aplauz.pl


2005-04-14 - aktivpress.pl /aktivpress.pl

Szukaj w kategorii: Fitness i kulturystyka - Fitness
Szukaj w kategorii: Fitness i kulturystyka - Kulturystyka

[ wersja do druku ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1