logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Promocyjny kurs na Instruktora/Przewodnika Nordic Walking
/ fot. ...
Fundacja Aktywni przygotowała wiosenną niespodziankę osobom pragnącym zdobyć nowe kwalifikacje i zostać Instruktorem lub Przewodnikiem Nordic Walking. 17 marca w Warszawie odbędzie się kurs Nordic Walking w promocyjnej cenie 295 zł (zamiast 495 zł).

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto chce opanować i doskonalić prawidłową technikę oraz zapoznać się z metodyką nauczania Nordic Walking.
Celem kursu jest nauka podstaw prawidłowej techniki Nordic Walking wraz z umiejętnością doboru sprzętu, przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej Nordic Walking, wprowadzenie elementów treningu sportowego w Nordic Walking oraz organizacja pracy instruktorów z grupami entuzjastów Nordic Walking.

Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną

Czas trwania 8-9 godzin lekcyjnych (jeden dzień),

O tytuł instruktora może ubiegać się osoba, która:
- zna technikę marszu Nordic Walking
- posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć rekreacyjnych (tytuł Instruktora Rekreacji Ruchowej) poświadczone odpowiednim dyplomem Ministerstwa Sportu (dawniej wydawane przez MEN) lub tytuł instruktora sportu;
- jest absolwentem Akademii Medycznej (również licencjat) ze specjalnością z fizjoterapii lub absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego (również licencjat danej specjalności);

Pozostałe osoby otrzymują dyplom Przewodnika Nordic Walking.

Kursy organizowane przez Fundację Aktywni  bazują na polskim programie szkoleniowym przygotowanym przez metodyków Nordic Walking Polska w oparciu o doświadczenia twórców Nordic Walking z Fińskiego Instytutu Sportu z Vierumaki oraz Gymstick Nordic Walking z Lahti.

Fundacja Aktywni jest wpisana do ewidencji osób prawnych i fizycznych prowadzących szkoły i placówki niepubliczne. Jako placówka kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kształci Instruktorów Rekreacji Ruchowej oraz doszkala w zakresie nowoczesnych form ruchu (szczególnie Nordic Walking, Gymstick i XCO) poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, wyjazdach, konferencjach, seminariach.


Informacje i zapisy


2012-02-10 - aktivpro.pl /aktivpress.pl

Szukaj w kategorii: Sporty lądowe - Nordic walking

[ wersja do druku ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1