logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
strzalka GYMSTICK NA ŚWIECIE
 
Aspekty zdrowotne Gymstick

Wpływ treningu GYMSTICK na:

 

Stabilizację:

W ciele ludzkim znajduje się 640 mięśni szkieletowych. Te większe, i najbardziej znane to mięśnie piersiowe, najszerszy grzbietu, naramienne, dwugłowy i trójgłowy ramienia, czworogłowy uda, pośladkowy, dwugłowy uda i brzuchaty łydki, które jako najważniejsze grupy mięśniowe wpływają na naszą lokomocję. Oprócz nich są jeszcze dużo mniejsze mięśnie, które służą jako wsparcie i przygotowanie do dokładnych, nienagannych ruchów ciała. Zdolność do wykonywania złożonych i uporządkowanych aktywności motorycznych wymaga postępowej pracy mięśniowej, wykonywanej przez te najgłębiej umieszczone mięśnie, w kierunku do powierzchni tułowia, a przez te usytuowane najpłycej, w kierunku w głąb powierzchni ciała. Te mniejsze mięśnie stabilizujące są jak „władcy” naszego ciała. Kiedy funkcjonują prawidłowo, to cały układ mięśniowy będzie pracował dobrze. Jeśli te mniejsze i bardziej strategiczne mięśnie będą reagować wolno, osłabi się ich siła i komunikacja, wtedy nieunikniona jest ich degeneracja lub nagły uraz. Za pomocą GYMSTICK będą trenowane zarówno te większe jak i mniejsze mięśnie naszego ciała, a poprawiony w ten sposób bilans mięśniowy doprowadzi do lepszej kontroli wszystkich mięśni. 

                

Wytrzymałość mięśniową i siłę:

Rozwijanie siły jest niezwykle ważne dla ochrony aparatu kostnego, ścięgien oraz układów naszego organizmu. Siła jest niezbędna, aby pokonać grawitację ziemską w celu swobodnego poruszania się. Ciało ludzkie utrzymuje podstawowy i drugorzędny system ograniczający. Podstawowy to układ mięśniowy, którego zadaniem jest chronić drugorzędny system ograniczający, jakim są przyłączone do mięśni tkanki lub ścięgna, które z kolei stabilizują układ kostny. Trening rehabilitacyjny musi wzmocnić i chronić główny układ mięśniowy, aby uniknąć ryzyka urazu w obrębie drugorzędnego systemu ograniczającego. GYMSTICK zapewnia oporowy trening zarówno dla włókien mięśniowych Typu I jak i Typu II, także znanych pod nazwą wolnych (Typ I) i szybkich włókien kurczliwych (Typ II). 

    

Sprawność i wytrzymałość sercowo-naczyniową:  

Zdolność mięśnia lub grupy mięśni do prawidłowej pracy przez nieprzerwany okres czasu jest ich najważniejszą funkcją. Zmęczenie oznacza załamanie się komunikacji, utratę kontroli, słabą reakcję na bodźce i słabą stabilność. GYMSTICK działa tak, aby poprawić prawidłowe funkcjonowanie mięśni przez dłuższy okres czasu, w wyniku czego poprawia się postawa ciała oraz jakość ruchów podczas ćwiczeń.

   

Równowagę, gibkość i koordynację ruchową:  

Równowaga jest tak ważna, ponieważ jest kwintesencją dobrej siły, wytrzymałości i mocy. Posiadanie dobrej równowagi lub kontroli ciała, oznacza także posiadanie dobrej koordynacji ruchowej. Zdolność mięśnia lub grupy mięśniowej do równoważenia w odpowiednim czasie ruchów skracania i wydłużania w obrębie tułowia z ruchami kurczenia się mięśni w obrębie stawów, przyczynia się do dobrego samopoczucia i stabilności całego ciała. Istnieje duże prawdopodobieństwo upadku osoby w podeszłym wieku podczas próby wstawania z krzesła, głównie z powodu zaburzeń równowagi i braku koordynacji ruchów, niż na skutek słabej siły mięśniowej. Im więcej ćwiczeń równoważnych wprowadzimy do treningu, tym bardziej zwiększymy kontrolę nad naszym ciałem. GYMSTICK stawia naszemu ciału duże wyzwania podczas wykonywania szybkich i jednocześnie bardzo precyzyjnych ruchów, aby poprawić kontrolę i funkcjonalność naszego organizmu.

 

Moc:  

Sam trening układu mięśniowego dla uzyskania siły jest niewystarczający. Trening siły powinien być zawsze częścią programu rehabilitacyjnego, a nie celem samym w sobie. Moc to pomiar siły i zasięgu tej siły w określonym czasie. Kluczową rolę w omawianiu tematu mocy, odgrywa szybkość.

GYMSTICK uczy nasze ciało szybkiego reagowania na zewnętrzne bodźce i komunikowania się szybko i precyzyjnie w obrębie układu neuro-mięśniowego. 

 

Antropometrię – spalanie tłuszczu:

Spalanie tłuszczu jest jednym z najważniejszych problemów dla tych, którzy pragną zrzucić wagę. Treningi mięsni za pomocą GYMSTICK są jednym z najskuteczniejszych sposobów pozbycia się nadmiaru tłuszczu w naszym ciele. Trening dużych grup mięśniowych, a co za tym idzie, poprawa sprawności fizycznej, sprawiają, że spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń jest ewidentne. Długotrwałe cykle ruchowe podczas ćwiczeń także przyczyniają się do spalania tłuszczu. Zmierzono, że godzinny trening za pomocą GYMSTICK, powoduje utratę 700 kalorii.

   

Badania naukowe

 

Badanie 1  

Trening GYMSTICK : efekty treningu wpływające na układy neuromięsniowe i krążenia, 2004r.

Badanie zostało przeprowadzone przez Anu Rannikko, Hanna Salminen oraz Janne Avela (Ph.D., kierownika badania) w Centrum Badań Neuro-mięśniowych Wydziału Biologii Wychowania  Fizycznego

Uniwersytetu z  Jyväskylä w Finlandii

Okres testowania wynosił 5 tygodni a jego celem było zbadanie efektów ćwiczeń z wykorzystaniem przyboru fitness o nazwie GYMSTICK. W badaniu wzięło udział 15 osób w wieku od 22 do 29 lat, którzy nie byli miłośnikami aktywności ruchowej. Ćwiczyli za pomocą GYMSTICK 3-4 razy w tygodniu. Raz w tygodniu brali udział w sesji treningowej prowadzonej przez instruktora. Pozostałe 2-3 razy trenowali samodzielnie. W wyniku tej próby wytrzymałość osób testowanych podczas wykonywania przysiadów poprawiła się. Przeciętny wskaźnik poprawy wyniósł 72 procent. Większość testowanych wykazała znaczącą poprawę w sile mięśni zginaczy. 12 z 15 testowanych osób poprawiło swoje wyniki, przeciętnie o 19 procent. Siła izometryczna kończyn dolnych pokazała statystycznie istotną poprawę, ponieważ 13 testowanych poprawiło swoje rezultaty przeciętnie o 19 procent. Zaburzony bilans mięśniowy wykazał poprawę w kategoriach siły przeciętnie o 23 procent. Pomiary wykonane po okresie ćwiczeń pokazały wyraźną poprawę w kategorii sprawności dynamicznej równowagi. Ten test mierzył dystans i szybkość. Testowani musieli wykonać zadanie na platformie – równoważni. W wyniku testu dystans był skrócony przeciętnie o 10 procent. W wyniku testu czas ćwiczenia poprawił się o 21 procent. 

   

Badanie 2

Gymstick w ćwiczeniach terapeutycznych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Kati Yliniemi oraz Saara Äijö z Wydziału Usług Społecznych i Zdrowotnych, Program Magisterski z Fizjoterapii Politechniki z LahtiOkres badań trwał siedem tygodni, podczas którego badany był wpływ oddziaływań za pomocą ćwiczeń fizycznych na równowagę i siłę mięśniową. Grupa testowa składała się z sześciu osób w wieku od 39 do 59 lat. Próby przed testem i po teście obejmowały te dynamiczne części testu, które mierzą kondycje mięsni grzbietu; test został opracowany przez Ortona. Test „stania na jednej nodze” oraz ankieta przed i po teście były także częścią prób przed- i po-testowych. Wyniki pokazują, że trening z GYMSTICK poprawia równowagę i kondycję mięsni. Średnie wyniki grupy badanej pokazały poprawę we wszystkich kategoriach. Liczba wskazująca poprawę jest średnią dla całej grupy; wynik pokazuje poprawę w porównaniu z próbą przed-testową. Wynik „ testu stania na jednej nodze” wykazał poprawę o 54 procent dla prawej stopy (otwarte oczy), a dla lewej stopy 129 procent (oczy otwarte). Kiedy testowani wykonali ten test z zamkniętymi oczami, równowaga poprawiła się o 129 procent dla prawej stopy i 147 procent dla lewej. Wynik testu mięsni brzucha pokazał  poprawę przeciętnie o 272 procent,  mięsni grzbietu o 37 procent, a poprawa po teście kończyn górnych wyniosła 49 procent dla prawej kończyny i 89 procent dla lewej. Wynik testu przysiadu wykazał poprawę o 38 procent. Na podstawie przeprowadzonych ankiet, testowani stwierdzili, że GYMSTICK  zmotywował ich do ćwiczenia w sposób bardziej aktywny. Stwierdzili także, że GYMSTICK jest formą treningu stawiającą wyzwanie dla ćwiczeń w grupie.


Powrót na stronę główną
 
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1