logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Trawnik ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Trawnik

GMINA  TRAWNIKI

Historia:

Pierwszą wzmiankę o Trawnikach i Czemiernikach, które  obecnie stanowią  ich
część składową   spotykamy  u Jana Długosza  w jego ?Liber Beneficjorum ?
t.II,s.551. Powiedziane jest tam, że  Oleśniki  i Trawniki należały do
parafii  Czemierniki. był to  wiek XV, kiedy kanonik krakowski Jan Długosz
był sekretarzem  biskupa Zbigniewa Oleśnickiego.  Parafia Czemierniki
istniała  już  przed 1325 rokiem  i aż do XVII wieku nosiła  imię św.
Wincentego.

W ciągu wieków zmieniali się  właściciele  Trawnik. W 1748 roku wchodziły
one w skład  majątku  Piotra Suchodolskiego, pod koniec  XVIII wieku
należały do Józefa Bożydara Podhorodeńskiego, w 1850 roku przeszły w ręce
Ludwika  i Józefiny Słomińskich, a pod koniec XIX wieku  aż  do czasów
parcelacji  należały do rodziny Michalskich.

Od końca XIX wieku w Trawnikach znajduje się stacja kolejowa  drogi żelaznej
nadwiślańskiej. Stacja kolejowa   i most na rzece Wieprz  były zapewne
przyczyną, że już od          4 września 1939r.  Trawniki przeżywały  naloty
niemieckich samolotów, a 18 września  Niemcy zajęli osadę i zorganizowali
obóz przejściowy  najpierw dla  jeńców polskich,  w 1941r. dla jeńców
sowieckich, aż wreszcie  getto  żydowskie. Od połowy 1942r. w obozie
przebywali Polacy, Rosjanie, Ukraińcy i żydzi z Austrii, Belgii,
Czechosłowacji i Polski. Początkowo liczba jeńców  wynosiła  500 i stopniowo
wzrastała, aż do ok. 10 tys. W tym czasie  miały  miejsce egzekucje więźniów
w lesie Dąbrowa, zaś w lesie Borek  są groby dzieci z Zamojszczyzny.

         Znacznie starszą od Trawnik metrykę ma miejscowość Biskupice,   w
latach 1450 ? 1869 miasto, o czym świadczy między innymi zachowany do dziś
układ urbanistyczny. Ciekawym zabytkiem tej dziś osady jest późnobarokowy
kościół  z XVIII wieku oraz cmentarz parafialny                      i
żydowski tzw. ?Baca Góra?.

Zabytki:


- Kościół Parafialny  p.w.  Św. Stanisława Biskupa  (1712-1727)   wraz
z ogrodzeniem                i plebania  w Biskupicach,

- Zespół Dworski w Struży Kolonii,

- Kościół z końca XVIII wieku (1790r.)  P.W.Św. Judy Tadeusza i Karczma  w
Dorohuczy,

   Kaplica grobowa Bolesława Łodzi Michalskiego z I  połowy XIX wieku,
Kordegarda, pozostałości bramy, park i Aleja Kasztanowa w Trawnikach
icmentarz z okresu I Wojny Światowej.

Położenie i informacje ogólne:

Gmina Trawniki położona jest w strefie granicznej dwóch regionów I rzędu:
Wyżyny Lubelskiej               i Polesia Wołyńskiego.  Nizinna część Gminy
stanowi strefę ochronną  Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, ze względu
na duże walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne, gmina objęta jest
ustanowioną ?Strefą Ochrony Ekologicznej Doliny Wieprza?. Ważną rolę
przyrodniczą pełnią zespoły ogrodowo ? parkowe, w tym park  w Siostrzytowie.
Przez teren Gminy  przebiega  w części trasa 7 i 8  pierwszego  etapu trasy
rowerowej promującej Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie.

W układzie komunikacyjnym  główną rolę odgrywają: droga krajowa Lublin ?
Dorohusk ? Kowel  oraz  międzynarodowa linia kolejowa Lublin ? Chełm ? Kijów
ze stacją w Trawnikach                i licznymi bocznicami do zakładów
przemysłowych, z których  największe  reprezentują branżę  dziewiarską ,
chemiczną  oraz elewator zbożowy. Gminę Trawniki  zamieszkuje około 9412
mieszkańców  na obszarze  84 km2, a jej wspólnotę tworzy  11 sołectw.

Istotną rolę w strukturze gospodarki odgrywa rolnictwo. Uprawia się tu
głównie  zboża, ziemniaki i warzywa. Rozwinął się handel, usługi, dobrze
prosperuje działalność gospodarcza. Na terenie  gminy funkcjonuje około. 261
podmiotów gospodarczych.

         Możliwości inwestycyjne gminie daje wykorzystanie  istniejących
obiektów produkcyjnych, wykorzystanie  dla celów  działalności gospodarczej
terenów przylegających do trasy  międzynarodowej  Lublin - Dorohusk - Kowel
oraz zrealizowanie  projektowanego zbiornika wodnego OLEŚNIKI, w celu jego
zagospodarowania do celów rekreacyjnych.
         W gminie prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach, który
cyklicznie organizuje takie imprezy jak: Jesienne spotkania teatralne,
Piknik regionalny, Konkurs plastyczny  ?Powiat świdnicki wczoraj, dziś,
jutro?, Gminny konkurs recytatorski, Gminny konkurs piosenki.

Bazę noclegową w gminie  stanowi  ?Zajazd Regionalny w Pełczynie? z pełną
gastronomią  i  32 miejscami noclegowymi, położony przy drodze Piaski ?
Chełm.

Trawniki, dn. 2005-08-30  [ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1