logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Stargard Szczeciński ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Stargard Szczeciński

GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI

     Gmina Stargard Szczeciński położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Siedzibą władz gminy jest miasto Stargard Szczeciński. Pod względem obszaru gmina Stargard zajmuje pierwsze miejsce w powiecie stargardzkim. Jej powierzchnia wynosi 38,847 ha i obejmuje 38 miejscowości należących do 30 sołectw, w których zamieszkuje około 11,3 tysiące osób.

Gmina Stargard Szczeciński to gmina o bogatych tradycjach rolniczych. Stąd jej powierzchnia w znacznej mierze wykorzystywana jest do produkcji rolnej. Grunty rolne stanowią 60% gminy, tj. 19,230 ha, a użytki zielone 12%, tj. 3895 ha.

Krótko o historii

     Gmina Stargard Szczeciński była nierozerwalnie złączona z historią Ziemi Stargardzkiej. Pierwsze ślady człowieka na naszych terenach, jak wykazują źródła, pochodzą z epoki kamiennej, czyli neolitu (4000-1700 lat p.n.e.). Osady z budownictwem typu ziemiankowego odkryto w Skalinie i Klępinie. Rozległe cmentarzyska odkryto w Pęzinie (ok. 200 grobów) – wskazują one na istnienie ciągłości skupiska. W najwcześniejszych fazach średniowiecza istniały liczne osady otwarte (osada w Strachocinie datowana na VI-VIII wiek). Do najstarszych osad należy zaliczyć Żarowo. Za sprawą nadań ziemskich księcia Bogusława miejscowości Klępino, Strachocin, Święte i Witkowo znalazły się we władaniu zakonu joannitów, a Pęzino stało się siedzibą ich Komandorii. Zwiedzając naszą gminę spotkacie Państwo ciekawe i godne uwagi zabytki architektoniczne, takie jak kapliczki, obiekty sakralne, pałace i zamki, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

v      kamienny kościół w Grzędzicach z cenną XV wieczną polichromią, v      gotycki kościół z XIII wieku w Krąpielu,

v      kościół w Sownie z zabytkową amboną wybudowaną w XV wieku przez  Jana Peissera z Norymbergii,

v      pałac w Koszewku – neorenesansowy XIX –wieczny pałac przebudowany w 1922 roku. Był siedzibą junkierską

          wzniesioną w wianie przyszłemu feldmarszałkowi III Rzeszy von Paulusowi przez jego żon ę Banitę. Obecnie jest siedzibą

            prywatnej firmy.

v      zamek w Pęzinie wybudowany w XII wieku był własnością pomorskiego rodu Pansin. Od 1357 roku po wygaśnięciu  tego rodu dobra przejęli Borkowie. Po 25 latach zamkiem władał zakon joannitów. W 1680 roku przeszedł on w ręce rodu Puttkamerów, którzy byli jego prawowitymi właścicielami do 1945 roku. Po   wojennych zniszczeniach zamek odbudowano w latach 80-tych. Obecnie jest on własnością prywatną. 

 

Przyroda i turystyka

     Gmina Stargard Szczeciński należy do najbogatszych na Pomorzu Zachodnim pod względem liczby zabytkowych założeń pałacowo-parkowych. Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy element krajobrazu gminy jako składnik szaty roślinnej jak i część zasobów kulturalnych. Znajdują się tu liczne aleje i zadrzewienia przydrożne. Część z nich jest powiązana z istniejącymi założeniami parkowymi.

     Gmina posiada niepowtarzalne walory przyrodniczo-krajobrazowe, które stanowią o jej atrakcyjności. W okolicy Grzędzic i Stargardu stwierdzono występowanie największego w Polsce i Europie skupiska pagórków o bochenkowatym kształcie, tzw. stargardzkich pól drumlinowych, wymodelowane przez topniejący lodowiec, ich liczba wynosi około 3,5 tys. Podobnym tworem jest rezerwat geologiczny „Ozy Kiczarowskie” o powierzchni 4,7 ha.

Ze względu na brak przemysłu gmina pozostaje dziś rzadką enklawą czystego środowiska naturalnego. Jej piękne zakątki są wspaniałym miejscem pieszych i rowerowych wędrówek szlakami turystycznymi. Do najbardziej urokliwych na terenie gminy Stargard należy szlak wędrówek pieszych „Dolina Krąpieli” – odcinek od Ulikowa do Pęzina, przy którym dobrze zachowane są ślady wczesnowiecznego grodziska z IX i X wieku, o kształcie pierścieniowatym. 

                                                                                              

     Gmina Stargard Szczeciński posiada ponad 2500 ha wód stojących. Największym zbiornikiem jest jezioro Miedwie piąte, co do wielkości jezioro w Polsce. Powierzchnia tego jeziora w granicach gminy wynosi 2217 ha. Ponadto na terenie gminy występuje szereg jezior powytopiskowych i rynnowych. Występują bądź w zagłębieniach po martwym lodzie (np. jezioro Tychowo), bądź w obniżeniach lokalnych rynien polodowcowych (jezioro Warchlińskie, Czyste). Do najważniejszych cieków wodnych należą rzeki: Ina, Mała Ina, Krąpiel, Małka oraz uchodząca do Miedwia Gowienica Miedwiańska.

 

     Posiadana baza noclegowa pozwala na dłuższy pobyt i poznanie okolic Stargardu. W tym zakresie usługi oferują: ośrodek wypoczynkowy w Wierzchlądzie, pensjonat „Leśny Dwór” w Strumianach, hotel w Strachocinie, hotel Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa i Rozwoju Rolnictwa w Barzkowicach. Plany rozwoju gminy na najbliższe lata, oprócz działań skierowanych na rozwój i unowocześnienie gospodarstw rolniczych, przewidują rozwój turystyki weekendowej, agroturystyki, tworzenie ścieżek rowerowych i objęcia ochroną prawną doliny rzeki Krapiei.

Warunki i jakość życia mieszkańców

     Mieszkańcy gminy Stargard Szczeciński mają dostęp do wszystkich świadczeń oraz usług służb publicznych zapewniających zdrowie, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Na terenie gminy znajdują się instytucje działające w zakresie: służby zdrowia i opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, poczty i bankowości.

Gospodarka

     Główne kierunki rozwoju gminy to przede wszystkim: działalność małych zakładów produkcyjno-usługowych i handlowych przyjaznych dla środowiska, usługi dla rolnictwa oraz produkcja żywności.

Infrastruktura techniczna w gminie obejmuje: stacje wodociągowe zlokalizowane w kilkunastu miejscowościach wraz z siecią wodociągową w całej gminie, oczyszczalnie ścieków z siecią kanalizacyjną w większości miejscowości, kanalizacje deszczowe w Kurcewie i Klępinie, sieć gazownicza w miejscowości Kurcewo, Strzyżno i Witkowo Pierwsze.

    

     Atuty władz gminy Stargard Szczeciński to otwartość na współdziałanie z potencjalnymi inwestorami. Ponadto: usytuowanie gminy w pobliżu miasta Stargardu Szczecińskiego niewielkiej odległości od miasta Szczecina i przejść granicznych w Kołbaskowie i Krajniku; rozbudowana Infrastruktura komunalna; rezerwy siły roboczej.

 

URZĄD GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczecinki

tel. (0-91) 577 61 29, 578-34-65, 578-31-92

tel./fax (0-91) 577-20-27

www.gmina.stargard.pl

sekretariat@gmina.stargard.pl

 

 

 [ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1