logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Opole Lubelskie ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Opole Lubelskie

Gmina Opole Lubelskie jest gminą miejsko- wiejską, położoną w południowej części Kotliny Chodelskiej w województwie lubelskim, w odległości 50 km. na południowy zachód od Lublina. Gmina zajmuje obszar 19 381 ha. Tworzy ją miasto powiatowe Opole Lubelskie i 43 okoliczne sołectwa. Gminę zamieszkuje 18 621 mieszkańców z czego 9 367 to mieszkańcy miasta Opole.

Usytuowanie w rozwidleniu dróg prowadzących na północ do Kazimierza Dolnego, Puław i Warszawy, na wschód do Lublina i Kraśnika, na południe do Annopola i Sandomierza sprawia, że miasto i gmina są ważnym węzłem komunikacyjnym.

   

WALORY KRAJOBRAZOWE I TURYSTYCZNE

 Opole Lubelskie i jego okolice postrzegane są przez odwiedzających jako tereny zieleni i lasów. Na terenie gminy zachowały się duże obszary mało przekształcone i cenne ze względów zarówno przyrodniczych jak i krajobrazowych. Ekologia jest jedną z największych trosk władz lokalnych dlatego też obszary prawnie chronione zajmują około 72% powierzchni gminy. W latach 1993- 1994 Opole zostało wyróżnione za swoje dokonania w dziedzinie ochrony środowiska i za najlepszą proekologiczną działalność.

 

   Gmina położona jest na terenie Wzniesień Urzędowskich, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który zajmuje północno- wschodnią część gminy i Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego z doliną Potoku Wrzelowieckiego, pierwotnie przełomową doliną Wisły.

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy według planu zagospodarowania turystycznego kraju zalicza się do II kategorii atrakcyjności turystycznej. Charakteryzuje się on dogodnymi warunkami do rozwoju turystyki pieszej, kolarskiej, kajakowej. Większość położonych tu miejscowości jest atrakcyjna krajobrazowo.

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje malowniczą dolinę rzeki Chodelki z fragmentami lasów olszowych oraz łęgowych. Zbiorowiska leśne reprezentowane są przede wszystkim przez bory świeże i bory mieszane. Rozległe łąki doliny Chodelki pokrywają zespoły mezotorficznych łąk. Do najatrakcyjniejszych krajobrazowo terenów zaliczana jest dolina Chodelki z rozległymi kompleksami stawów w Woli Rudzkiej.

Zróżnicowana rzeźba terenu (jary i wąwozy lessowe), bogactwo lasów, w których można spotkać wiele rzadkich roślin i zwierząt, duża liczba stawów rybnych i potoków sprawiają, że jest to raj dla miłośników przyrody i wędkarzy.

Wszyscy goście odwiedzający naszą gminę bez problemu znajdą miejsca noclegowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Zajazd nad Młyńskim Stawem” w Kluczkowicach, w Zajeździe Rybackim na Pustelni oraz w hotelu w Opolu Lubelskim.

 

 HISTORIA

Historia miasta sięga XIV wieku kiedy to książę Władysław Opolczyk założył gród z drewnianym zamkiem i kościołem. W 1368 roku król Kazimierz Wielki zgodził się na przeniesienie miasta z prawa polskiego na niemieckie. W 1418 roku Opole uzyskało potwierdzenie praw miejskich.

 

    Późniejsza rozbudowa miasta, kościoła, budowa klasztoru, szpitala i szkół to zasługa Jana Tarło, który sprowadził do Opola zakon pijarów. To właśnie przy klasztorze w 1750 roku otworzona została pierwsza w Polsce szkoła rzemieślnicza, której rektorem był pijar Ignacy Konarski, brat Stanisława. W latach 1785-87 właściciel Opola Aleksander Lubomirski zbudował wiejską rezydencję magnacką- pałac w centrum malowniczego 16- hektarowego parku. Pałac w stylu barokowo- wczesnoklasycystycznym zaprojektował architekt królewski Dominik Merlini, autor projektu m.in. Pałacu na Wodzie w Warszawskich Łazienkach.

W północno wschodniej części miasta usytuowany jest Pałac zbudowany w pierwszej połowie XVII w. Przez Słupeckich przekształcony w latach 1766-73 w okazałą rezydencję, która miała być konkurencją dla Pałacu Czartoryskich w Puławach.

Na terenie Wzniesień Urzędowskich, we wsi Kluczkowice znajduje się Pałac Kleniewskich otoczony najlepiej zachowanym w okolicy parkiem podworskim. W pałacu znajduje się zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza sala w stylu zakopiańskim.

Opole Lubelskie słynie z organizowanych tu od XIV wieku targów. Doskonałą kontynuacją tej tradycji jest coroczny „Jarmark Opolski”. Trzydniowa impreza odbywająca się dorocznie na przełomie czerwca i lipca zapewnia wiele atrakcji kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych. Jest to doskonała okazja do spotkania przedsiębiorców i rzemieślników z całego województwa lubelskiego, do zaprezentowania i promocji swojej firmy, do wymiany doświadczeń i kultywowania zapomnianych już rzemiosł i zawodów. W 2004 roku Jarmark Opolski miał po raz pierwszy charakter międzynarodowy. Uczestniczyli w nim goście i artyści z ukraińskiego miasta Sokal i węgierskiego Satoraljaujhely, z którymi Opole ma podpisane umowy partnerskie.

  GOSPODARKA I INWESTYCJE

 

   Tradycją regionu są uprawy ogrodnicze. Występują tu duże powierzchnie upraw sadowniczych, krzewów jagodowych, ogrodów warzywnych, tworząc tym samym doskonałe warunki do rozwoju przemysłu rolno- spożywczego. Tereny gminy Opole jak i gmin sąsiadujących są jednym z największych zagłębi rolniczo- sadowniczych w kraju. 

 Większość zakładów przemysłowych na terenie Gminy Opole Lubelskie jest związana z przemysłem rolno- spożywczym. Zakład Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego w Kluczkowicach należący do „AGRICO” S.A. w Łęczycy specjalizuje się w produkcji koncentratów owocowych, pulp owocowych i moszczy, które wysyłane są do wielu krajów świata m. in.: do Niemiec, USA, Australii, Japonii. 

 Na terenie gminy powstało wiele firm zajmujących się handlem jabłkami, malinami, truskawkami, ziemniakami i innymi owocami i warzywami oraz chmielem. Firmy te zainteresowane są nawiązaniem bliższych kontaktów z poważnymi kontrahentami z kraju i zagranicy.

 Jednym z ważniejszych zakładów pracy jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która spełnia wszelkie wymogi Unii Europejskiej i ma w swojej ofercie ponad 80 różnych produktów.

 Firma Cukiernicza „GEOMAX” produkuje słynne w kraju cukierki mleczne „Krówka”, które są przede wszystkim eksportowane do takich krajów jak Kanada, USA, Niemcy, Izrael, Szwecja, Arabia Saudyjska czy Sudan. 

Gospodarstwo Rybackie "Pustelnia" prowadzi działalność z zakresu hodowli ryb takich jak: karp królewski, szczupak, sum, pstrąg tęczowy, jesiotr. Powierzchnia stawów rybnych zajmuje ponag 290 ha. i stoi na bardzo wysokim poziomie.

Na terenie gminy działa Opolska Izba Gospodarcza skupiająca miejscowych przedsiębiorców i reprezentująca ich interesy. 

 Wszyscy zainteresowani inwestorzy mogą liczyć na znaczne ulgi w podatku od nieruchomości, które precyzyjnie określa uchwała Rady Miejskiej.

  

 

 

 

 

 

 [ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1