logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Józefów ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Józefów

  Witamy serdecznie w Józefowie.

Józefów to młode miasto, będące częścią ziemi mazowieckiej, powiatu otwockiego. Obejmuje swoim zasięgiem 2390 ha. Położony jest w Dolinie Środkowej Wisły w jej wschodniej części, wśród sosnowych lasów. Miasto oddalone jest od centrum Warszawy o 23 km.

Decyzją Rady Państwa z 1962 r. Józefów został podniesiony do rangi miasta. W jego skład weszły następujące miejscowości: Józefów, Jarosław, Emilianów, Dębinka, Górki, Nowa Wieś, Kolonia Błota, Michalin, Rycice. Obecnie zamieszkiwany jest przez około 18 tysięcy mieszkańców.

Granica administracyjna na południu biegnie wzdłuż rzeki Świder, na zachodzie wzdłuż rzeki Wisły, na północy pokrywa się z granicą administracyjną Warszawy, na wschodzie przebiega przez kompleks lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

W Strategii Rozwoju Józefowa, uchwalonej w grudniu 2003 roku wizerunek Józefowa przedstawia się jako “podwarszawska miejscowość sosen, mikroklimatu i trzech rzek” (Wisły, Świdra i Mieni).

Na terenie miasta w dolinie Wisły zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie i Wyspy Zawadowskie. Także dolina Świdra została objęta ochroną rezerwatową i tworzy ciąg przyrodniczy o znaczeniu regionalnym.

Józefów położony jest na suchych, wydmowych piaskach, wśród sosnowych lasów. Łagodny, nizinny klimat, sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

W granicach miasta, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują duże zakłady przemysłowe oraz inne uciążliwe obiekty.

9 czerwca 2004 r. Józefów podpisał umowę o współpracy partnerskiej z włoskim miastem Bitetto. Umowa obejmuje możliwość prowadzenia działań w zakresie: rozwoju samorządności lokalnej; rozwoju współpracy między instytucjami oświaty i kultury; rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych na rzecz inwestycji; wspierania kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami w ich działalności gospodarczej i handlowej; wymiany materiałów informacyjnych (prasa, wydawnictwa, materiały reklamowe itp.), w celu wzajemnego zapoznania mieszkańców z historią i współczesnym życiem; procesu integracji europejskiej, w szczególności w sferze wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 [ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1