logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Przelewice ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Przelewice


Herb Gminy PrzelewiceGmina Przelewice to typowo rolnicza gmina leżąca na obszarze 162 km2 w  województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim. Rozciąga się na terenie dwóch krain geograficznych: Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej i Pojezierza Myśliborskiego. Najbliższe miasta to Pyrzyce i Barlinek. Od Szczecina oddalona jest o 65 km, a od niemieckiej granicy o ok.75 km.  Wieś Przelewice położona jest w niewielkiej odległości na południe od malowniczego jeziora Płoń.
Gminę Przelewice zamieszkuje 5670 osób. Prawie 67% osób zamieszkujących gminę jest w wieku produkcyjnym i może stanowić poważny potencjał dla zatrudnienia przez przyszłych inwestorów.
Pod względem infrastruktury społecznej gmina plasuje się na dobrym poziomie. Wszystkie miejscowości w gminie posiadają wodociągi. Postępuje budowa kanalizacji, obecnie z kanalizacji korzysta 40% ogółu ludności. Większość miejscowości gminy posiada sieć gazową.

Rozwój gminy związany jest z przetwórstwem rolno – spożywczym, drobną wytwórczością, rzemiosłem i usługami w sferze rolnictwa, turystyki i wypoczynku.

Najokazalszy i najcenniejszy w naszej gminie jest 30 hektarowy Ogród Dendrologiczny w Przelewicach z zespołem pałacowo-folwarcznym, gdzie oprócz walorów przyrodniczych mieści się także Centrum Edukacji Przyrodniczej. Odbywają się tam zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania, konferencje i seminaria o szerokim  zakresie tematycznym. Ogród Dendrologiczny znany jest z bogactwa i różnorodności roślin krzewiastych i drzewiastych oraz znajduje się tam neoklasyczny pałac i folwark (obecnie prowadzone są prace związane  z ich odbudową). Cały zespół pałacowo-parkowy  zaliczany jest do obiektów zabytkowych. Jest on jedyny w województwie i jeden z nielicznych w kraju. Arboretum jest enklawą o dużych walorach estetycznych i kompozycyjnych, co przyciąga wielu turystów. Odwiedzają go wycieczki nie tylko z kraju, ale także z zagranicy, a na mapach   województwa zachodniopomorskiego zaznaczony jest jako atrakcja turystyczna. Dodatkową atrakcję tego miejsca stanowią coroczne majowe lub czerwcowe koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu muzyków Filharmonii Poznańskiej oraz plenery malarskie dla uczniów szkół plastycznych. Dużą szansę dla rozwoju miejscowości stanowi zakończenie budowy Botanicznego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego na bazie adaptacji pałacu przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. BCBW obok działalności edukacyjnej będzie prowadzić badania i upowszechnianie nowych odmian oraz metod adaptacji nowych gatunków roślin na terenie zachodniej Polski i obszarów przygranicznych Niemiec. Planowany dla BCBW cykl przewiduje zaangażowanie w pracach kadry naukowej, a w dalszej części praktyczne zastosowanie wyników badań w namnażaniu roślin i uzyskania ich form rozsadowych. W następnej części planowana jest współpraca z okolicznymi kilkudziesięcioma gospodarstwami rolnymi w zakresie hodowli roślin do form handlowych. Efektem ma być działanie w kierunku podnoszenia bioróżnorodności przy zachowaniu maksymalnego stopnia samowystarczalności finansowej Centrum. Przetarg na realizację robót został przeprowadzony zgodnie z zasadami Phare z dostępem wyłącznie dla firm z krajów UE (w tym Polski).

Jesteśmy przekonani, że możliwość poprawy warunków życia mieszkańców okolicznych wsi związana jest z realną możliwością np. świadczenia usług (turystyka i agroturystyka, kwatery, wyżywienie, rękodzielnictwo, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przejażdżki konne, ścieżki ekologiczne i rowerowe).

Ponadto aby zwiększyć atrakcyjność terenu władze gminy planują zagospodarowanie terenów wokół jeziora na cele rekreacyjno-turystyczne poprzez utworzenie działek rekreacyjnych nad jeziorem oraz terenów do jazdy konnej z ośrodkiem przy Ogrodzie w Przelewicach.  Planowane jest również powiększenie istniejącego Ogrodu z możliwością stworzenia dodatkowych terenów wypoczynkowych oraz taniej bazy noclegowej, szkoleniowej i gastronomicznej w obiektach gospodarczych folwarku. Jest to ciekawa propozycja dla inwestorów. 

Celem tworzenia zachęt dla inwestorów i przedsiębiorców staramy się wspierać procesy prywatyzacyjne poprzez tworzenie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości oraz stwarzać odpowiednie warunki do inwestowania na naszym terenie m.in. poprzez dobry dostęp do infrastruktury technicznej.  W naszych działaniach wspieramy także małe i średnie przedsiębiorstwa m.in. poprzez pośrednictwo zawodowe, a także organizowanie bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców  na temat  funduszy pomocowych i  możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych. Staramy się za pośrednictwem Gminnego Centrum Informacji w Przelewicach świadczyć usługi informacyjne i doradcze dla MSP oraz pobudzać ten sektor poprzez kształtowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy.[ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1