logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Zadzim ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Zadzim

       GMINA ZADZIM

 

Gmina Zadzim położona jest w zachodniej części województwa łódzkiego, oddalona od łodzi o 50 km. Powierzchnia gminy wynosi 14.72 ha. Obszar ten zamieszkuje 5541 mieszkanców. 

Gmina posiada dobre połączenia komunikacyjne z wiekszymi aglomeracjami i siedzibami sąsiednich jednostek administracyjnych. Podstawową trasą przelotową przez teren gminy jest droga wojewódzka nr 479 łącząca Poddębice z Sieradzem. Ponadto przez teren gminy przebiega ponad 56 km. dróg powiatowych, z czego 5,5 km. dróg o nawierzchni tłuczniowej. Są to głównie drogi łączące Zadzim z siedzibami sąsiednich gmin. Przez teren gminy przebiega także linia kolejowa o ważnym znaczeniu strategicznym. Jest to szlak kolejowy północ - południe Chrzów Batory - Gdańsk. Na terenie gminy w miejscowości Otok znajduje się przystanek kolejowy o podrzędnym znaczeniu. 

Stolicą i jednocześnie siedzibą władz samorządowych gminy jest wieś Zadzim, która ma dobre połączenie drogowe i komunikacyjne z Szadkiem, Poddębicami, Sieradzem, Wartą i innymi miejscowościami. Najstarsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1368 r. Według miejscowego podania pierwszy, romański kościół w tej miejscowości wzniesiono w miejscu pogańskiej.

Gmina sąsiaduje:

-  na północy z gminą Poddębice

-  na północnym wschodzie z gminą Lutomiersk

-  na południowym wschodzie z gminą Szadek

-  na południu z gminą Wartą

-  na zachodzie z gminą Pęczniew  

Lasy zajmują około 13% powierzchni ogólnej. Sa to w większości duze kmpleksy leśne. Większe skupiska lasów znajdują sie w pobliżu miejscowosci takich jak: Ralewice, Zygry, Bąki, Małyń, Chodaki. 

Na terenie gminy nie wystepują żadne zakłady przemysłowe, istnieje jednak dość rozległa sieć zakładów rzemieślniczych i usługowych obejmujacych takie branże jak: transport, murarstwo, krawiectwo, dziewiarstwo. 

Przez gminę przepływa sześć niewielkich rzek: Pisia, Pichna, Śródmera, Urszulanka, Szadkówka i Ner. Tereny najbardziej atrakcyjne turystycznie połozone są w okolicach wsi Rzeczyca, Ralewice, Grabina, Skeczno, Małyń i Józefów. 

Na walory turystyczne gminy Zadzim zwiazane z naturą - w tym zwłaszcza z szatą roślinną - skladają się duże kompleksy leśne. 

Zabytkowe parki dworskie i podworskie zlokalizowane są w takich miejscowosciach jak: Zadzim, Zalesie, Wola Flaszczyna, Małyń, obfitujacych w drzewa objete ochroną jako pomniki przyrody.

Natomiast do najcenniejszych zabytków gminy i miejsc szczególnie wartych odwiedzenia należą przede wszystkim:

-  późnorenesansowy kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty w Zadzimiu (1640-42);

-  kompleks parkowo - pałacowy w Zadzimiu założony w połowie XVIII w. przez Karola Dąmbskiego - pułkownika wojsk koronnych;

-  aleja dereniowa oraz unikatowa aleja grabowa znajdujące się w Zadzimiu;

-  zabytkowe dęby w zadzimiu;

-  drewniany kosciół p.w. św. Mikolaja w Wierzchach (1727) wzniesiony a fundacji Walentego Dragońskiego;

-  murowany kosciół p.w. św. Andrzeja w Małyniu (1752), wzniesiony staraniem miejscowego plebana Stanisława Gajewskiego;

-  murowany kościół p.w. św. Rocha w Zygrach (1809) ufundowany przez Ignacego Zarembę Ciecielskiego;[ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1