logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Gołymin-Ośrodek ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Gołymin-Ośrodek

Gmina Gołymin-Ośrodek położona jest na terenie Północnego Mazowsza w odległości 70 km od Warszawy. Zajmuje obszar 11055 ha, w jej skład wchodzi 50 miejscowości, które tworzą 27 sołectw a zamieszkuje ją około 4300 osób. Rozciąga się z północy na południe na długości około 15 km, a ze wschodu na zachód około 9 km. Obszary północne gminy są oddalone zaledwie 3 km od Ciechanowa, południowe znajdują się w odległości 9 km od Pułtuska, a wschodnie 12 km od Makowa Mazowieckiego. Ośrodek gminny leży centralnie w stosunku do tych 3 miast odległych o około 20 km. 

Przez teren Gminy przebiega ważna w systemie komunikacyjnym droga krajowa nr 60 Kutno – Ciechanów – Ostrów Mazowiecka, którą odbywa się ruch tranzytowy z Europy Wschodniej do krajów Europy Zachodniej. W kierunku południowym przebiega droga wojewódzka nr 618 Gołymin-Ośrodek – Pułtusk – Wyszków stanowiąca ważne połączenia z Warszawą i Wyszkowem.

    Sam Gołymin-Ośrodek to wieś sięgająca swoimi korzeniami średniowiecza, w którym to okresie należał on do zamożnego rodu szlacheckiego Gołyńskich  herbu „Prawdzic” z tego też okresu pochodzi okazały Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, wybudowany w stylu Gotyku Mazowieckiego. Kościół po późniejszych przebudowach posiada klasycystyczny ołtarz i neogotycki chór drewniany z barokowymi organami. Obok kościoła znajduje się grób Generała Wojsk Polskich w armii napoleońskiej Karola Zielińskiego zmarłego tragicznie 18 września 1835 roku, zaś wewnątrz kościoła wmurowana jest tablica pamiątkowa z jego podobizną.

Na południowy wschód od Gołymina-Ośrodka położona jest wieś Osiek‑Aleksandrowo. Na skraju tej wsi znajduje się grób 80 powstańców z ich dowódcą Dionizym Bentkowskim i adiutantami – Filbornem i Zegrzdą poległymi 22 sierpnia 1863 roku. W Osieku-Aleksandrowie znajduje się duży akwen wodny, którym obecnie gospodaruje Towarzystwo Wędkarskie z Gołymina-Ośrodka, powstałe w 1998 roku, liczące około 100 członków.

Jednym z największych wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce na terenie Gminy była rozegrana tu (jedna z największych na „Szlaku napoleońskim”) bitwa, w której wojskami napoleońskimi dowodził Gen. Davot, a rosyjskimi Ks. Galicyn. W 2006 roku przypada 200-tna rocznica bitwy w związku, z czym władze gminy podjęły działania na rzecz Popularyzacji Szlaku Napoleońskiego. Planowane jest odsłonięcie obelisku oraz tablicy pamiątkowej przy drodze krajowej nr 60 przebiegającej przez teren gminy. Informacja turystyczna znajdująca się w pobliżu obelisku napisana zostanie w 3 językach (polski, francuski, rosyjski). Zbudowana zostanie również zatoczka samochodowa umożliwiająca zainteresowanym osobom zatrzymanie się w tym miejscu.

Ponadto w celu upamiętnienia wydarzenia planuje się:

·     organizowanie biwaków historycznych oraz pokazów walk przy zaangażowaniu współczesnych stylizowanych na tą epokę wojsk,

·     budowę obiektów i organizację pamiątek związanych z tym wydarzeniem,

·     wzbogacenie istniejącej Izby Pamięci w Szkole Podstawowej w Gołyminie-Ośrodku o pamiątki związane z tym okresem i wydarzeniem,

·     promocję wydarzenia poprzez opracowanie broszury informacyjnej oraz krótkiego filmu,

·     opracowanie mapy historyczno-turystycznej.

   Tradycyjnie, co roku w ostatnią niedzielę maja w miejscowości Watkowo, odbywa się Mazowieckie Majowe Muzykowanie. Uczestnikami są osoby uprawiające rodzimy mazowiecki folklor muzyczny na tradycyjnych instrumentach (harmonia, skrzypce, bębenek, trąbka, klarnet). Po zakończonym konkursie odbywa się zabawa majowa z udziałem zespołów muzycznych wykonujących muzykę taneczną.

Podstawową produkcją na terenie gminy jest produkcja rolna. Użytki rolne zajmują 89,5% powierzchni gminy, w tym ok. 63% stanowią gleby bardzo dobre i dobre. Pozostałe kierunki działalności na terenie gminy, którymi są usługi i produkcja pozarolnicza rozwinęły się w stopniu niewystarczającym. Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy rozwój przedsiębiorczości zmierzać powinien w kierunku tworzenia zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Gmina posiada nowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym zabezpieczono tereny do inwestowania w zakresie przetwórstwa żywności i przechowalnictwa. Działalność ta będzie bardzo atrakcyjna z uwagi na ekologiczną miejscową produkcję rolną (gmina należy do obszaru Zielonych Płuc Polski) oraz stworzone warunki do inwestowania. W ostatnich latach prowadzono szereg inwestycji poprawiających infrastrukturę Gminy, z których zdecydowana większość to budowa i modernizacja istniejących dróg gminnych.

Do planowanych na najbliższe lata inwestycji należą: budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną siecią kanalizacyjną oraz poprawa infrastruktury drogowej. Duże nadzieje władze Gminy wiążą z możliwością pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich.

 

 [ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1