logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Bliżyn ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Bliżyn

Gmina Bliżyn położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego na terenach zaliczanych do sfery ochronnej Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje obszar 141 km2, na którym mieszka ok. 8500 osób.

Przepiękne położenie wśród obfitujących w grzyby lasów i dzikiej nieskażonej przyrody zachęca do wypoczynku i rekreacji. Ponad 70% powierzchni gminy to lasy, w których dostępnych jest ok. 100 km szlaków turystyki pieszej, rowerowej i konnej. W ostatnim czasie oferta turystyczna i rekreacyjna zwiększyła się o trasę pieszą „Piekielny Szlak” oraz 3 trasy Nordic Walking Park o zróżnicowanym stopniu trudności.

Najstarsza datowana wiadomość o Bliżynie pochodzi z 1410 roku, kiedy to Władysław Jagiełło nocował w Bliżynie z 21 na 22 czerwca w drodze pod Grunwald.

Od dawien dawna ludzie wydobywali tu rude, z puszczańskich drzew robili węgiel drzewny potrzebny do wypału i w prostych dymarkach wytapiali żelazo. Gospodarczy rozkwit tych terenów rozpoczyna się z początkiem XIX w. kiedy na terenie Bliżyna działały Zakłady Górnicze z odlewnią, których właścicielem był hr. Plater oraz odlewnia „Salonowa”. W latach powojennych rozwój Gminy związany był głównie z przemysłem chemicznym i drzewnym. Najstarszym zabytkiem techniki jest pozostałość zespołu odlewni ruiny wieży ciśnień. Na początku XIX w. powstał neogotycki pałac rodziny Platerów, do czasów obecnych zachowało się tylko jego zachodnie skrzydło z wozownią i oficyną. Inne zabytki godne obejrzenia to modrzewiowy kościółek pw. św.  Zofii, kościół parafialny pw. św. Ludwika w Bliżynie oraz kościół pw. św. Rocha w Mroczkowie.

Perłą okolicznego krajobrazu jest jeden z najnowocześniejszych zbiorników wodnych w woj. świętokrzyskim, zalew na rzece Kamiennej, o powierzchni 10,34 ha. Na turystów czeka plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, pomostami oraz brodzik dla dzieci. Przy zalewie funkcjonuje plac zabaw, boisko do piłki plażowej, amfiteatr , altana z grillem można też skorzystać z wypożyczalni sprzętu pływackiego. Ponadto w 12 sołectwach gminy wybudowano kompleksy turystyczno – rekreacyjne w skład, których wchodzą altana z grillem oraz plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców.

Do odwiedzenia Gminy Bliżyn zachęcają rezerwaty przyrody „Świnia Góra”, „Dalejów” i „Ciechostowice”. Tereny rezerwatów to ostoja dla wiekowych modrzewi polskich oraz drzewostanów mieszanych. Do dnia dzisiejszego zachowała się prastara puszcza, nienaruszona przez człowieka, dająca schronienie wielu gatunkom zwierząt.

Urzekającym pomnikiem przyrody jest zespół skalny zwany „Piekłem Dalejowskim utworzony z licznych bloków skalnych. Z osobowości przyrody nieożywionej, ochroną objęto naturalną bramę skalną, na wychodni piaskowców dolnego triasu tzw. „Brama Piekielna”.

            W gminie Bliżyn kultywowane są stare rzemiosła głównie garncarstwo i tkactwo. W niewielkiej ale urokliwej miejscowości Rędocin można zobaczyć wytwarzane dawną technologią garncarską misy, dzbany, garnki i dwojaki, a miejscowi garncarze chętnie witają turystów, pokazując jak wykonują swoje dzieła. Tradycje tkackie możemy bliżej poznać odwiedzając Muzeum dawnej wsi - Domek Tkaczki, gdzie nauczymy się techniki tkania chodników. Turystów zapraszamy na liczne imprezy plenerowe a zwłaszcza na odbywającą się w czerwcu „Przystań Bliżyn” jak również na imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

GMINA BLIŻYN  

ul. Kościuszki 79a  

26-120 BLIŻYN  

woj. świętokrzyskie  

tel. 41 25 41 104, 25 41172 

fax.41 25 41 236  

e-mail: ugblizyn@wp.pl  

www.blizyn.pl

www.przystanblizyn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1