logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Dobiegniew ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Dobiegniew

Miasto i Gmina Dobiegniew położona jest w płn.-wsch. części Województwa Lubuskiego, na Pojezierzu Dobiegniewskim, na skraju Puszczy Drawskiej. Około 65% terenu zajmują lasy i tereny zadrzewione, a około 30% uprawy rolne.        
Dobiegniew w 1250 r. został przekazany przez Króla Przemysława I klasztorowi Cysterek w Owińskach pod Poznaniem. Prawa miejskie nadano w końcu XIII wieku około roku 1298 r. Miasto było niszczone kilkakrotnie wielkimi pożarami. W okresie wojennym 1940-45 był tu największy obóz jeńców wojennych Oflag II C Woldenberg, w którym przebywało około 6.500 oficerów i podoficerów. Na miejscu oflagu utworzono Muzeum Woldenberczyków. W 1945 r. miasto zostało zniszczone w 85%. Z zabytków pozostały nieliczne domy oraz kamienice przy ul. Starorynkowej, Kościuszki i Teatralnej, większość pozostałych terenów to zieleńce i parki z ciekawym starym drzewostanem. Gotycki kościół parafialny z końca XIV wieku, odbudowany po pożarze w XVII wieku i przebudowany w wieku XIX, zachował oryginalne portale i ciekawe witraże. Zachowały się także fragmenty murów obronnych i czata strażnicza z XIV wieku.

Położenie gminy w malowniczym, atrakcyjnym turystycznie terenie, bliskie sąsiedztwo Gorzowa Wlkp., przebieg ważnych dróg o znaczeniu krajowym, ważnego węzła kolejowego Szczecin-Poznań oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami, stwarzają możliwości rozwoju w zakresie turystyki i rekreacji. Jedną z cech stanowiących o atrakcyjności terenu jest duża ilość jezior, których główne skupisko znajduje się w północnej i południowo-zachodniej części gminy. Jeziora te są pochodzenia polodowcowego i posiadają znaczną głębokość. Do największych jezior należy zaliczyć: Osiek (pow. 6.1 km², głębokości 35 m); Ostrowieckie (pow. 3.8 km², głębokości 28.5 m); Lipie (pow. 1.8 km², głębokości 42,5 m); Radęcino (pow. 1.6 km² ); Wielgie (pow. 1.5 km²). W jeziorach dobiegniewskich najczęściej występują szczupak, lin, leszcz, płoć, karp, sandacz, sielawa i sieja. Przez teren gminy przepływa kilka rzek w tym jedna o charakterze górskim – Drawa w wodach, której występują unikalne gatunki ryb: certa, brzana, łosoś i pstrąg.

    W samym Dobiegniewie położone jest jezioro Wielgie (pow. 1,6 km, długość 3,3 km), z kąpieliskiem; przepływa rzeka Mierzęcka Struga będąca dopływem rzeki Drawy. Znajduję się tu zespół boisk sportowych wraz z halą sportową z pełnym zapleczem, który usytuowany jest w podmiejskim kompleksie leśnym, który od lat stanowi miejsce rozgrywania Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew Cup.

W odległości 10 km na północny wschód od miasta znajduje się Drawieński Park Narodowy, którego znaczna część (ok. 50% pow.) położona jest na terenie gminy Dobiegniew.[ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1