logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Święta Katarzyna ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Święta Katarzyna

Gmina Święta Katarzyna

Położenie

 

Gmina Święta Katarzyna położona jest w Dolinie Odry i na Równinie Wrocławskiej. Graniczy z Wrocławiem w jego południowo-wschodniej części. Komunikację zapewnia rozbudowany układ dróg, w tym droga krajowa nr 94, łącząca Wrocław z Opolem i ze Śląskiem i trasa wojewódzka nr 395 Wrocław-Strzelin. Gmina oddalona jest o 10 km od centrum Wrocławia, co zaspokaja zapotrzebowanie na usługi (sieć banków, uczelni etc.). W niewielkiej odległości znajduje się międzynarodowy port lotniczy oraz jedna z największych w Polsce kolejowych stacji przeładunkowych Wrocław-Brochów Istnieje tu również dojazd do autostrady A4, będącej połączeniem z Opolem i Katowicami. Plany budowy obwodnicy miejskiej, zakładają jej przebieg przez teren Gminy. Granica z Niemcami oddalona jest o 160 km, a z Czechami o 120 km.

 
 

 

 

Historia

 

Historia osadnictwa na terenie Gminy sięga 4200 lat p.n.e. W końcowym okresie wczesnego średniowiecza pojawiają się w dokumentach pierwsze wzmianki o miejscowościach dzisiejszej Gminy. Pierwsze wzmianki o Świętej Katarzynie (łac. S. Katherine) pochodzą z 1257 r., zaś o Siechnicach (łac. Sechenice) z 1253 r. Od średniowiecza wiele wsi należało do wrocławskich zakonów czy kościołów, później również do rady miejskiej i do mieszczan wrocławskich. Tutaj dobra kuchenne posiadały zakony rycerskie szpitalników – joannici i krzyżowcy z czerwoną gwiazdą. W dobie podziału dzielnicowego Śląska teren Gminy należał do księstwa wrocławskiego. Dokumenty historyczne nie odnotowują zniszczeń wojennych, aż do wojny trzydziestoletniej - kiedy to zniszczeniu uległa sama Święta Katarzyna. Przełom XIX i XX w. to szybki rozwój przemysłowy północnej części Gminy (budowa w Siechnicach huty i elektrowni). W końcu drugiej wojny światowej, tereny Gminy przejęte zostały przez żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego. 19 kilometrowy odcinek frontu, obejmujący teren Gminy, broniony wówczas przez niemiecki pułk Kersten, padł 17 lutego 1945 roku. W latach 1945-47, tereny Gminy zajmują przesiedleńcy z kresów wschodnich.

 
 

 

 

Atrakcje przyrodnicze i turystyczne

 

Blisko 40% terenu Gminy zajmuje projektowany Park Krajobrazowy Doliny Odry i Oławy, na którego terenie znajdują się jeziorka Kotowickie (Kotowice), Czarna Łacha (Siechnice), łąki i polany w Trestnie, łąki i dolina Oławy pomiędzy Mokrym Dworem a Siechnicami oraz lasy pomiędzy Siechnicami a Kotowicami. Obszar Parku  cechuje bogata różnorodność fauny i flory. Łowiska obfitują w wiele gatunków ryb. Występują tu również siedliska rzadkich roślin. Przyroda w Gminie to również wiele podworskich parków i drzew pomnikowych.


 


        Teren parku bezpośrednio sąsiaduje z terenami wodonośnymi Wrocławia, których architektoniczne walory budynków hydrotechnicznych, stanowią atrakcję turystyczną. Atrakcjami turystycznymi są również: w Świętej Katarzynie, kościół pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej (z połowy XIII w.), zabudowania klasztoru i zakładu opiekuńczo-leczniczego prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Chrystusa Dobrego Pasterza (przełom XIX i XX w.), w Siechnicach, architektura przemysłowa Elektrociepłowni "Czechnica" i towarzyszące osiedle mieszkaniowe (początek XX w.), w Trestnie, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej z 1934 r. zbudowany na miejsce istniejącego tam od XVI w. kościoła drewnianego.[ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1