logo
szukaj artukułów:
Aktywni.info, Aktivpro.pl - tel: 602 29 24 77; (22) 789 60 40 - biuro@aktywni.info
   
 
Aktywne gminy
:: Janowiec ::

ogólnie Dane teleadresowe zdjęcia
Informacje ogólne

nazwa gminy:Janowiec

Gmina Janowiec Kościelny położona jest na skraju południowo-zachodniej części województwa Warmińsko- Mazurskiego, w powiecie  nidzickim. Od strony zachodniej graniczy z gminą wiejską Kozłowo, od strony wschodniej z gminą Janowo, od północnej z gminą miejsko- wiejską Nidzica i od strony południowej z gminą Wieczfnia ( powiatu mławskiego). Obszar gminy leży w około 80 % powierzchni w dorzeczu rzeki Narwi. Główna rzeką zbierającą wody z terenu gminy jest Orzyc, stanowiąca wschodnią granicę gminy. Uchodzą do niej rzeki: Dąbrówka, Janówka, Borowianka.

                Janowiec Kościelny to mała Gmina, zajmująca obszar 13,625 ha, z czego 71 % stanowią gospodarstwa indywidualne.

                Turyści na terenie gminy a dokładnie w miejscowości Janowiec Kościelny mogą skorzystać z usług Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, Poczty, Niepublicznego Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.      Istnieje również możliwość dostępu do Internetu dzięki istniejącemu Gminnemu Centrum Informacji a także Kawiarenki Internetowej.

                W gminie funkcjonuje Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z biblioteką Publiczną, odpowiedzialny za wszelkie imprezy kulturalne i rekreacyjno- sportowe. Jest czołowym organizatorem Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka, w roku bieżącym 20- go z kolei, Majówki oraz Święta Jana a także  wypoczynku letniego jak i zimowego dla dzieci i młodzieży.

                Przy SOKSiR istnieje  Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł”, który w  okresie

 wiosenno-letnim a także jesiennym dostarcza wiele atrakcji mieszkańcom i gościom dzięki rozgrywanym meczom. LKS „Orzeł” to chluba gminy.

                Na terenie gminy znajduje się kompleks rekreacyjno- sportowy z boiskiem gminnym, mini teatr i widownia.

                Gmina posiada wąską sieć sklepów, 2 samoobsługowe, warzywniak, kiosk ruchu oraz drobne zakłady usługowo- handlowe.

                Jest to region typowo rolniczy z przewagą gospodarstw małoobszarowych, słynny z uprawy ziemniaka i żyta a także hodowli bydła mlecznego.

                Główne walory środowiska przyrodniczego gminy Janowiec Kościelny to:

bogate uroki krajobrazu, urozmaicona rzeźba terenu, czyste powietrze, spokój  a także spuścizna historyczna.

                Niezastąpionym walorem gminy są piękne, nie zanieczyszczone lasy, a w nich nieprzebrane ilości grzybów, jagodzin oraz malin. W miejscowych lasach żyją liczne gatunki zwierząt łownych.

                Priorytetowym argumentem nieskażonego środowiska są dość liczne, około setki sztuk coroczne gniazda bocianie.

                Na terenie gminy a dokładnie we wsi Skrody, Zaborowo, Kuce żyją rodziny bobrów, które na bazie rzeki Orzyc i jej dopływów budują żeremia. Dla mieszkańców i pasjonatów przyrody to powód do dumy, ponieważ płynące przez gminę rzeki są czyste.
              Wschodnia część gminy od wsi Smolany po Krusze to ostoja o randze krajowej wielu gatunków ptactwa, w których gniazdują m. in. : żuraw, derkacz, cietrzew, orlik krzykliwy, błotnik łąkowy, stawowy, trzmielojad, bociany: czarny oraz biały a także rycyk.
                 Niewątpliwie atrakcją turystyczną gminy są kurhany, miejsca pochówków, których na naszym terenie jest niewiele. Zmierzając szlakiem kurhanowym można nie tylko zwiedzić same kurhany, ale  również podziwiać nietypowy, piękny pagórkowaty krajobraz gminy.

                Gmina Janowiec Kościelny posiada niezliczone bogactwo archeologiczane: kurhany, cmentarzyska średniowieczne zwane „żalami”, figurki przydrożne, zagrody chłopskie z charakterystycznym murem z kamienia polnego, dworki oraz aleje lipową.

                Największą duma gminy to położony w centrum Janowca Kościelnego neogotycki Kościół, z pięknymi wewnątrz ołtarzami: głównym i bocznymi oraz Witrażami. Zbudowany w 1910 roku. Świątynia przetrwała okres I i II wojny światowej bez uszczerbku i jest wpisana do rejestru zabytków Warami i Mazur. Kościół zbudowany został na wzór kościoła św. Floriana na Pradze w Warszawie. Obok świątyni znajduje się zabytkowy cmentarz  pobożański, (zdjęcie) gdzie najstarsze grobowce datowane są  na wiek XIX.

                Na dzień dzisiejszy Gmina  nie posiada bazy noclegowej, gastronomiczna to zajazd Eden oraz Bar Leśny w miejscowości Napierki a także Bar Bistro w Janowcu Kościelnym.

 [ «« powrót do listy «« ]
 
belka geo search
Loading ...
1
1
1
1
1
1
1